Προβολή Newsletter
Νέα κυκλοφορία: Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση (εμπλουτισμένη έκδοση)  (2018-11-14 14:44:51)
Νέα κυκλοφορία: Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση (εμπλουτισμένη έκδοση)
Διαβάστε το newsletter στον browser σας
Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

Κλεοπάτρα Νικολοπούλου


Το βιβλίο αυτό αφορά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, καθώς και ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ένταξη, τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική εκπαίδευση.

ΒΚΜ 12103Τιμή €14,40Σελίδες 240

Εξετάζει βασικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό της μάθησης των νηπίων με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ζητήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό προσχολικής ηλικίας, την εκπαίδευση-επιμόρφωση και τις στάσεις-απόψεις των νηπιαγωγών.
Περιλαμβάνει εκτεταμένα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ από νήπια σε τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, δεδομένα που αφορούν τη γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, τη λεπτή κινητικότητα, το φύλο, την ειδική αγωγή και την υποστήριξη-διαμεσολάβηση των νηπιαγωγών ή ενηλίκων. Επίσης περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ από νήπια στο σπίτι και τη φορητή ψηφιακή τεχνολογία στην προσχολική εκπαίδευση.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων προσχολικής εκπαίδευσης, σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς, αλλά και σε όσα άτομα ενδιαφέρονται για την ένταξη, χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.

Η Κλεοπάτρα Νικολοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του King’s College London στην Αγγλία, όπου σπούδασε ως υπότροφος του ΙΚΥ (ειδίκευση: ΤΠΕ στην εκπαίδευση). Από το 2018 διδάσκει, ως Ε.ΔΙ.Π., μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκδόσεις Πατάκη
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38
10437 Αθήνα
τηλ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665
www.patakis.gr

e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr


Δείτε το newsletter
στον browser σας

Προωθήστε το newsletter

Unsubscribe